Lid worden

De VSN behartigt de belangen van de producenten en (groot)handelaren in smeeroliën en vetten. Leden zijn bedrijven, die smeeroliën en -vetten fabriceren, importeren, exporteren en/of verhandelen.

Van de VSN zijn lid zowel de grote, middelgrote als kleine ondernemingen, die met elkaar meer dan 90% van het binnenlands verbruik van smeermiddelen voor hun rekening nemen. De VSN is daarom een representatieve vertegenwoordiger van de smeeroliebranche in Nederland en aanspreekpunt voor de overheid

De leiding van de VSN berust bij het Algemeen Bestuur, dat bestaat uit 15 leden. De diverse schakeringen in de branche zijn in het bestuur vertegenwoordigd. Er is een vijf leden tellend Dagelijks Bestuur. Eenmaal per jaar vindt een algemene ledenvergadering plaats.

De hoogte van de contributie wordt bepaald aan de hand van de in het voorafgaande jaar bereikte omzet in ton gewicht. De contributie varieert tussen € 406,– als minimum en € 4.663,– als maximum (excl. BTW). Voor nieuwe leden geldt een eenmalig entreebedrag van € 100.

Een investering waar​d
De kosten van het lidmaatschap zijn een investering om hogere kosten​ te kunnen voorkomen. Zo heeft de VSN sinds 1990 een statiegeldregeling voor smeermiddelen kunnen tegenhouden. Daarnaast is de VSN ook in overleg met het ministerie en de belastingdienst om de uitvoering van de verpakkingenbelas​ting te vereenvoudigen. Goed en constructief overleg met de overheid werpt zo zijn vruchten af.

De VSN is aangesloten bij het Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG), die als overkoepelende ondernemersorganis​atie waakt over de belangen van de groothandel. Hierdoor kunnen de VSN-leden gebruik maken van een groot aantal aantrekkelijke kortingsregelingen die het NVG voor de leden heeft bedongen. Meer informatie kunt u hierover vinden op de website van het NVG: http://www.nvg.nl.

Download

Indien u lid wilt worden van de VSN kunt u het Aanmeldingsformulier Lidmaatschap VSN downloaden en sturen naar het secretariaat van de VSN via het e-mailadres vsn@nvg.nl of faxen naar 070 3490775.​