Cursus

Cursus tribologie

De cursus is in eerste instantie bedoeld voor werkgevers en werknemers werkzaam in de smeermiddelenindustrie die behoefte hebben aan een brede kennis over de herkomst, opbouw, eigenschappen en toepassingen van allerlei smeermiddelen. De cursus wijkt daarmee af van andere opleidingen op smeertechnisch gebied. Door de unieke opzet is de cursus ook interessant voor constructeurs, onderhoudstechnici, docenten in het technisch onderwijs en voor anderen die in hun werkkring een bredere kennis van smeermiddelen behoeven dan via het reguliere onderwijs kan worden verkregen.

Opzet cursus

De cursus bestaat uit drie delen. Een basisdeel en naar keuze aan te vullen met een automotive-deel of een industriedeel of desgewenst met beide delen. In het cursusboek is de lesstof van alle drie de delen opgenomen. Naast lesboek kan het cursusboek ook fungeren als naslagwerk. Aan het eind van de cursus is er de mogelijkheid deel te nemen aan een examentraining en uiteindelijk het examen.

De cursus heeft een modulematige opzet met drie varianten:

1. Basismodule + module automotive

Deze cursus bevat alle basiskennis aangevuld met specifieke automotive kennis. De cursusduur bedraagt 7 dagen.

2. Basismodule + module industrie

De cursus Industrie bevat eveneens alle basiskennis en daarnaast specifiek op industrie gerichte kennis. De cursusduur bedraagt dan 8 dagen.

3. Basismodule + module automotive + module industrie

Ook is het mogelijk na het basisdeel beide modules te volgen. De totale cursusduur wordt dan 10 dagen.

De cursus wordt gegeven door twee zeer ervaren docenten. Een aantal industrieonderdelen worden toegelicht door in de praktijk werkzaam zijnde gastdocenten.

Inschrijven
Deze cursusreeks is van start gegaan. Inschrijven is niet meer mogelijk.
Als u op de hoogte wilt blijven van de start van een nieuwe cursusronde kunt u dit mailen naar clock@nvg.nl

Meer informatie
Meer praktische informatie is te vinden in dit document.

Prakt​isch​e informatie

Cursus data

Module Basis
Woensdag 18 oktober 2023
Woensdag 1 november 2023
Woensdag 15 november 2023
Woensdag 29 november 2023
Dinsdag 19 december 2023

Module industrie
Woensdag 10 januari 2024
Woensdag 7 februari 2024
Woensdag 6 maart 2024

Module automotive
Woensdag 24 januari 2024
Woensdag 21 februari 2024

Locatie
Van der Valk Hotel Vianen