Donateur worden

Voor ondernemingen, die niet handelen in smeerolie en -vetten, maar wel activiteiten ontplooien die verwant zijn aan de verkoop van smeermiddelen, bestaat de mogelijkheid zich als donateur aan te sluiten bij de VSN.

De donateurs van de VSN kunnen gebruik maken van alle faciliteiten en voordelen die voor de leden van de VSN beschikbaar zijn. Het enige verschil is dat donateurs geen stemrecht hebben in de algemene ledenvergadering.

De kosten van het donateurschap bedragen € 1.000,– per jaar (excl. BTW).

Download

Indien u zich wilt aanmelden als donateur van de VSN, kunt u het Inschrijfformulier Donateurschap VSN downloaden.​​​