Over de VSN

De VSN verzorgt voor haar leden: 

 • de publicatie van het vakblad de Smeeroliekroniek; hierin worden technische en beleidsmatige ontwikkelingen gesignaleerd; 
 • de organisatie van het Benelux Smeeroliecongres. Dit jaarlijkse congres wordt afwisselend georganiseerd door de VSN en de Belgische zusterorganisatie LAB en trekt vele belangstellenden uit binnen- en buitenland; 
 • de organisatie van de Cursus Tribologie; dé cursus op dit gebied in onze branche. 

​De leiding van de VSN berust bij het Algemeen Bestuur, bestaande uit 15 leden. De diverse schakeringen in de branche zijn daarin vertegenwoordigd. Daarnaast is er een vijf leden tellend Dagelijks Bestuur.​

Statuten​

Klik hier om de statuten van VSN te downloaden.​​

De VSN in a​​​ctie

VSN activiteiten in de sfeer van de directe belangenbehartiging betreffen onder meer:
 • Afvalbeheersbijdrage verpakkingen;
 • Europese statistieken;
 • wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu;
 • productaansprakelijkheid en risicoaansprakelijkheid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen;
 • biologisch afbreekbare smeermiddelen;
 • HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points);
 • adviezen op het juridische, economische en/ of sociale vlak;
 • fiscaal advies;
 • begeleiding bij problemen omtrent in- en uitvoer;
 • introductie bij Nederlandse en buitenlandse overheden.