VSN   |   pagina

 Privacy verklaring

Privacy verklaring en cookiebeleid
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG zorgt onder meer voor versterking en uitbreiding van privacyrechten en legt meer verantwoordelijkheden bij organisaties.

 

Algemeen
Identiteit:
Vereniging voor smeerolieondernemingen in Nederland (VSN)
Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV  DEN HAAG
vsn@nvg.nl
Tel: 070 3490752

Doeleinden
Onze website heeft tot doel de bezoeker voor te lichten over onze diensten en/of producten. Een nevendoel is de gebruiker in staat te stellen gemakkelijk contact met onze organisatie op te nemen. Wij verzamelen geen gegevens zonder de bezoeker nadrukkelijk om toestemming te vragen.

Bewaarperiode
Wij houden ons aan de wettelijke bewaartermijnen. Hebben wij uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld en er geen wettelijke bewaartermijn van toepassing is, dan stoppen wij de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij verwijderen vervolgens de verzamelde persoonsgegevens.

U heeft het recht op inzage, rectificatie of wissen van uw persoonsgegevens.
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Privacy policy
De VSN respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat verstuurde gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekken tenzij dit noodzakelijk is op grond van een wettelijk voorschrift.
Zoals is bepaald in de AVG kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens. Zodra u uw bezwaar kenbaar hebt gemaakt via e-mail, zullen wij uw persoonlijke gegevens uit ons systeem verwijderen.

Beveiligde verbinding
Onze website maakt gebruik van een SSL certificaat wat zorg draagt voor een beveiligde/ versleutelde overdracht van verstuurde gegevens.

Formulieren en verzenden van gegevens
Onze site bevat formulieren waarmee u persoonlijke gegevens naar ons kunt versturen. Wij gaan uiterst zorgvuldig met uw gegevens om het bewaren deze, tenzij we uw toestemming hebben, maximaal zolang als de hierboven genoemde bewaarperiode aangeeft.

Cookiebeleid
Wat is een cookie?
Cookies zijn kleine tekstbestanden die een website naar de gebruiker stuurt en die via de browser op uw harde schijf worden opgeslagen. De informatie wordt opgeslagen en teruggestuurd naar de website. Aan de hand van cookies kan de website de gebruiker opnieuw herkennen en bijhouden wat u in het verleden op de website hebt gedaan.
Onze website gebruikt geen cookies anders dan voor Google Analytics. Met deze cookies zijn wij in staat om te zien hoeveel mensen onze website bezoeken en of het om nieuwe bezoekers gaat of om mensen die onze site al eens eerder bezocht hebben.
Conform de AVG hebben wij:
• een verwerkersovereenkomst met Google gesloten;
• het laatste octet van uw IP-adres gemaskeerd;
• 'gegevens delen' uitgezet.

Voorts maken wij geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Bezwaar tegen het gebruik van cookies?
Wilt u liever geen gebruik maken van cookies, dan kunt u deze op elk gewenst moment uitschakelen via uw browser.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie, neem dan contact met ons op.