VSN   |   Cursus   |   Cursus Tribologie

 Cursus Tribologie


De VSN cursus is interessant voor medewerkers van energieleveranciers, smeermiddelproducenten, smeermiddelleveranciers en toeleveranciers in de transportwereld, de industrie en MRO. De cursus draagt in hoge mate bij tot sterke bewustwording van het belang van smeertechnisch onderhoud. Deelname vergroot bij de cursisten de kennis van smering en smeermiddelen op een manier die elders niet in deze opzet beschikbaar is.

Nieuwe opzet
Om de cursus beter te laten aansluiten bij de opleidingsbehoefte van de cursist, is de opzet van de cursus aangepast. Gekozen kan worden voor een specialisatie gericht op producten voor auto- of industriële toepassingen. Desgewenst kan ook gekozen worden voor beide gebieden; de basismodule is voor beide specialisaties gelijk. Deze aanpak zorgt voor meer diepgang op een voor de cursist relevant specialisme in automotive of industrie.
De vroegere indeling naar niveau (1 of 2) vervalt. Het nieuwe niveau is ten opzichte van het vroegere Niveau 2 toegenomen; de inhoud is nu gefocust op een specialisatie naar keuze.

De cursus heeft een modulematige opzet met drie varianten:
1. Basismodule + module automotive

Deze cursus bevat alle basiskennis aangevuld met specifieke automotive kennis. De cursusduur bedraagt 6 dagen.

Resultaat

Na afronding van de Basismodule en de module automotive heeft de cursist de juiste kennis van de werking en constructie van de bovenstaande machines. De cursist bezit specifieke kennis van automotive smeermiddelen en hun toepassingsgebieden .

 

2. Basismodule + module industrie

De cursus Industrie bevat eveneens alle basiskennis en daarnaast specifiek op industrie gerichte kennis. De cursusduur bedraagt dan 7 dagen.

Resultaat

Na afronding van de Basismodule en de module industrie heeft de cursist de juiste kennis op het gebied van de werking en constructie van de industriële machines. De cursist bezit specifieke kennis van industriële smeermiddelen en hun toepassingsgebieden.

 

3. Basismodule + module automotive + module industrie

Ook is het mogelijk na het basisdeel beide modules te volgen. De totale cursusduur wordt dan 9 dagen.

Resultaat

Na afronding van de Basismodule en de modules automotive en industrie bezit de cursist de juiste kennis op beide gebieden. De cursist bezit specifieke kennis van automotive en industriële smeermiddelen en hun toepassingen. De cursist die kiest voor deze brede opleiding mag zich met recht specialist noemen op het vakgebied tribologie.


De cursus wordt gegeven door twee zeer ervaren docenten. Een aantal industrieonderdelen worden toegelicht door in de praktijk werkzaam zijnde gastdocenten.


​Prakt​isch​e informatie


Cursus data

Module Basis

dinsdag 11 oktober 2022

dinsdag 25 oktober 2022

dinsdag 8 november 2022

dinsdag 22 november 2022

 

Module Automotive

dinsdag 6 december 2022

dinsdag 20 december 2022

 

Module Industrie

dinsdag 17 januari 2023

dinsdag 31 januari 2023

dinsdag 14 februari 2023

 

Tijden

De eerste helft van de dag: 9.30 – 12.30 uur

De tweede helft van de dag: 13.15 – 16.15 uur


Locatie

Van der Valk Hotel Vianen (Prins Bernhardstraat 75 in Vianen)